"delicately feature" — Słownik kolokacji angielskich

delicately feature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): delikatnie cecha
  1. feature czasownik + delicately przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Because, I'll admit it, I'm a sucker for a pretty face, and the Tiny House Man's face was very pretty, delicately featured yet masculine.

powered by  eTutor logo