"delicate topic" — Słownik kolokacji angielskich

delicate topic kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): delikatny temat
  1. delicate przymiotnik + topic rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Saudi officials seldom comment publicly on delicate topics like the bombing investigation.

    Podobne kolokacje: