"degree dance project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stopień projekt taneczny
 1. degree rzeczownik + project rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  Flash moves: the 360 degree dance project Video: How I wrote .

 2. dance rzeczownik + project rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  Flash moves: the 360 degree dance project Video: How I wrote .

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo