"definitive image" — Słownik kolokacji angielskich

definitive image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostateczny obraz
  1. definitive przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Many of the dancers Morgan are now regarded as the pioneers of modern dance, and her photographs the definitive images of their art.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo