"define between a woman" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): określ między kobietą
  1. define czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    State law defines marriage as between a man and a woman, but city officials say equality provisions in the state's Constitution should take precedence.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo