"decoration awarded" — Słownik kolokacji angielskich

decoration awarded kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dekoracja przyznała
  1. award czasownik + decoration rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The decorations are awarded after 25 and 40 years of service.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo