"deceased celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

deceased celebrity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmarła sława
  1. deceased przymiotnik + celebrity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Jackson is already the top-earning deceased celebrity, with sales of $170 million over the past year, according to a list released last month by financial website Forbes.com.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo