"debut in the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): debiut za porę roku
  1. debut czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He debuted in the 1986-1987 season while barely 17 years old.

powered by  eTutor logo