"debt deal" — Słownik kolokacji angielskich

debt deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa długu
  1. debt rzeczownik + deal rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A Greek debt deal is reportedly just days away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo