"dearly love" — Słownik kolokacji angielskich

dearly love kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drogo miłość
  1. love czasownik + dearly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    It was one which he would dearly love to have under his control.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo