"deal occurs" — Słownik kolokacji angielskich

deal occurs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): transakcja następuje
  1. deal rzeczownik + occur czasownik
    Luźna kolokacja

    That deal occurred just as the market was poised for its crash.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo