"deal is finalized" — Słownik kolokacji angielskich

deal is finalized kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umowa jest sfinalizowana
  1. finalize czasownik + deal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1993, the deal was finalized and he became president.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo