"deal is carried out" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interes jest przeprowadzony
  1. carry czasownik + deal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A great deal of valuable work has been carried out on the interview itself.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo