"dead lie" — Słownik kolokacji angielskich

dead lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): martwe kłamstwo
  1. dead przymiotnik + lie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Our dead lie in a long row: women and children, young and old.

    Podobne kolokacje: