ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"dead celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

dead celebrity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmarła sława
  1. dead przymiotnik + celebrity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    You know how much money I've been offered to raise dead celebrities?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo