"dazzling beach" — Słownik kolokacji angielskich

dazzling beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oślepiając plażę
  1. dazzling przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Instead, she recklessly peeled away the rest of the suit and stood nude on the dazzling beach.

    Podobne kolokacje: