"dazed woman" — Słownik kolokacji angielskich

dazed woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogłuszona kobieta
  1. dazed przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A dazed woman talked incoherently about "a river of stones that came down out of the sky.

    Podobne kolokacje: