"dark beach" — Słownik kolokacji angielskich

dark beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciemna plaża
  1. dark przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The dark stairs leading to the dark beach, and then back again?

    Podobne kolokacje: