"dab at one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

dab at one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odrobina przy czyjś oczy
  1. dab czasownik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    And when she finished with her lesson, more than a few were dabbing at their eyes.

    Podobne kolokacje: