"długa droga" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "długa droga" po polsku

długa droga

idiom
 1. long haul
  • długa droga, harówka, męczarnia
   Writing that essay was a long haul. (Pisanie tego eseju było męczarnią.)
   Her job is a long haul but she gets paid a lot of money. (Jej praca to harówka, ale płacą jej dużo pieniędzy.)

"długa droga" — Słownik kolokacji angielskich

long haul kolokacja
 1. long przymiotnik + haul rzeczownik = długa droga, harówka, męczarnia
  Bardzo silna kolokacja

  But we get to know these children over the long haul.

  Podobne kolokacje:
long way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): długa droga
 1. long przymiotnik + way rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  They took me quite a long way in the real world.

  Podobne kolokacje:
long road kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): długa droga
 1. long przymiotnik + road rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  Am I a young man, with a long road before me?

  Podobne kolokacje:
long path kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): długa droga
 1. long przymiotnik + path rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  Just the first step on a long and difficult path.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo