KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"czyjaś kobieta" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czyjaś kobieta" po polsku

obrazek do "woman" po polsku obrazek do "female" po polsku Female Lion with Cubs obrazek do "lady" po polsku obrazek do "gal" po polsku
rzeczownik
 1. woman *****   [policzalny]
  Do you see that woman over there? (Czy widzisz tę kobietę stojącą tam?)
  She is a beautiful woman. (Ona jest piękną kobietą.)
  She is a strange old woman. (Ona jest dziwną starą kobietą.)
 2. female *** , także: fem.
  • kobieta, samica (osobnik płci żeńskiej) [policzalny]
   He's just never had a female boss before. (On po prostu nigdy wcześniej nie miał kobiety-szefa.)
   Most species have two sexes - male and female. (Większość gatunków ma dwie płcie - męską i żeńską.)
 3. lady ****
  • pani, kobieta [policzalny]
   She was a sweet old lady. (Ona była miłą starszą panią.)
   Have you ever seen this lady? (Czy kiedykolwiek widziałeś tę kobietę?)
 4. gal
  • dziewczyna, kobieta (słowo użwane zwykle przez starsze osoby) American English potocznie
   You're the kind of gal that's smart enough to mind her own business. (Jesteś wystarczająco bystrą dziewczyną, żeby pilnować własnych interesów.)
   My granddaughter is such a nice gal. (Moja wnuczka to taka dobra dziewczyna.)
 5. dame *
 6. femme
 7. baggage *
 8. petticoat
 9. missus , także: missis
 10. feme  
 11. burdie
 12. ladykin
 13. cummer Scottish English dialekt  
 14. she-man  
idiom
 1. bit of skirt   slang

czyjaś kobieta

rzeczownik
 1. somebody's woman *****
  • czyjaś partnerka, czyjaś kobieta potocznie
   My woman is stunning, I love her very much. (Moja kobieta jest oszałamiająca, bardzo ją kocham.)
   I'm going to meet my woman. (Idę spotkać się z moją kobietą.)

powered by  eTutor logo