"cynical response" — Słownik kolokacji angielskich

cynical response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cyniczna odpowiedź
  1. cynical przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The term post-grunge was meant to be pejorative, suggesting that they were simply musically derivative, or a cynical response to an "authentic" rock movement.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo