"cute accent" — Słownik kolokacji angielskich

cute accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słodki akcent
  1. cute przymiotnik + accent rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Or we can say four-fifty because of your cute accent.

    Podobne kolokacje: