"customise apart from news" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): personalizować oprócz wiadomości
  1. customise czasownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Now I'm stuck with a terrible looking page that basically I can't customise, apart from the weather and local news.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo