"curving beach" — Słownik kolokacji angielskich

curving beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakrzywiając plażę
  1. curving przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They drifted away to find temporary refuge on remote sections of the curving beaches.

    Podobne kolokacje: