"current vicar" — Słownik kolokacji angielskich

current vicar kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny pastor
  1. current przymiotnik + vicar rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The current vicar is the Reverend Marian Bond.

    Podobne kolokacje: