"current scandal" — Słownik kolokacji angielskich

current scandal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny skandal
  1. current przymiotnik + scandal rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I asked him what he thought of the current scandal at Washington City.