"current reform" — Słownik kolokacji angielskich

current reform kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna reforma
  1. current przymiotnik + reform rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The current electoral reforms are insufficient if we want to foster involvement in local politics.

    Podobne kolokacje: