"current publication" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna publikacja
  1. current przymiotnik + publication rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The current publications, unlike earlier ones, come with the recordings.