"current periodical" — Słownik kolokacji angielskich

current periodical kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne czasopismo
  1. current przymiotnik + periodical rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The first floor houses the current periodicals, back volumes of periodicals, and a small rare book collection.

    Podobne kolokacje: