"current partner" — Słownik kolokacji angielskich

current partner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny partner
  1. current przymiotnik + partner rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Among male victims, 4.4 percent were assaulted by a current or previous partner.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo