"current organ" — Słownik kolokacji angielskich

current organ kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny organ
  1. current przymiotnik + organ rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The church obtained the current organ in 1909.

    Podobne kolokacje: