"current mortgage" — Słownik kolokacji angielskich

current mortgage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna hipoteka
  1. current przymiotnik + mortgage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Require banks to automatically refinance all current mortgages at 31/2% interest for seven years and make them assumable .