"current legislature" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne zgromadzenie ustawodawcze
  1. current przymiotnik + legislature rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The current legislature was elected on 22 April 2009 and has an African National Congress majority of 19 members.