"current homeowner" — Słownik kolokacji angielskich

current homeowner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny gospodarz
  1. current przymiotnik + homeowner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As for the hedging vehicles being offered, he has doubts about their utility for most current and prospective homeowners.

    Podobne kolokacje: