"current guitarist" — Słownik kolokacji angielskich

current guitarist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny gitarzysta
  1. current przymiotnik + guitarist rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Warren Fitzgerald is most famous for being the current guitarist of The Vandals.

    Podobne kolokacje: