"current franchise" — Słownik kolokacji angielskich

current franchise kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne prawo wyborcze
  1. current przymiotnik + franchise rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The franchise has not made the playoffs since 1986, the longest playoff drought of any current franchise.

    Podobne kolokacje: