"current family" — Słownik kolokacji angielskich

current family kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna rodzina
  1. current przymiotnik + family rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The first of the current family to die had, presumably, been the old Baron in 1947.

    Podobne kolokacje: