"current competition" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna konkurencja
  1. current przymiotnik + competition rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "We wanted to bring the building up with the current competition," he said.

powered by  eTutor logo