"current club" — Słownik kolokacji angielskich

current club kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny klub
  1. current przymiotnik + club rzeczownik
    Silna kolokacja

    Most current clubs are based on a local community, links with schools or voluntary groups.

    Podobne kolokacje: