"current bassist" — Słownik kolokacji angielskich

current bassist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny basista
  1. current przymiotnik + bassist rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These few weeks would become permanent as he dropped out of high school to become the band's current bassist.

    Podobne kolokacje: