"current agreement" — Słownik kolokacji angielskich

current agreement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna zgoda
  1. current przymiotnik + agreement rzeczownik
    Silna kolokacja

    The current agreement is for the 2013 and 2014 games.