"curious picture" — Słownik kolokacji angielskich

curious picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciekawy obraz
  1. curious przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But had some one been able to take a flashlight photograph of the Tube at that time a most curious picture would have resulted.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo