"cup team" — Słownik kolokacji angielskich

cup team kolokacja
Popularniejsza odmiana: Cup team
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): filiżanka zespół
  1. cup rzeczownik + team rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Every cup team and all the media was trying to find out more about two of the final interpretations.

    Podobne kolokacje: