"cultural moment" — Słownik kolokacji angielskich

cultural moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kulturowy moment
  1. cultural przymiotnik + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Or was it simply part of a cultural moment that's vanished?

    Podobne kolokacje: