"crystal eye" — Słownik kolokacji angielskich

crystal eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko kryształowe
  1. crystal rzeczownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Beneath auburn hair, tied back, her crystal blue eyes sparkled.

    Podobne kolokacje: