"crude word" — Słownik kolokacji angielskich

crude word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ordynarne słowo
  1. crude przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It came at last, it drowned him with its presence, in understanding without crude words.

    Podobne kolokacje: