"crucial time" — Słownik kolokacji angielskich

crucial time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): decydujący czas
  1. crucial przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The weeks between now and the next board meeting in September could be a crucial time for the system.

    Podobne kolokacje: