"cross times" — Słownik kolokacji angielskich

cross times kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozgniewane czasy
  1. cross czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Among the changes announced yesterday are crossing times at some intersections that allow people to cross the boulevard unimpeded by turning vehicles.

    Podobne kolokacje: