"criminal use" — Słownik kolokacji angielskich

criminal use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przestępcze wykorzystanie
  1. criminal przymiotnik + use rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He was charged with criminal use of a firearm and reckless endangerment.